Náš pracovní postup

 1. obdržení požadavků (sepsání co nejkonkrétnějších požadavků či dotazů k poptávce)
 2. analýza a návrh řešení (navržení nejvhodnějších řešení k realizaci na základě obdržených požadavků)
 3. vyčíslení kalkulace (zkalkulování celé zakázky na základě požadavků a náročnosti navržených řešení)
 4. zaplacení zálohy (u zakázek převyšujících 5 000 Kč vybíráme 50% zálohu)
 5. podklady k designu (vyplnění dotazníku k designu, obdržení připadných graf. podkladů jako logo, fotky, letáky či jiné graf. materiály)
 6. výroba designu (realizace nápadu a sestavení designu do kompletního grafického návrhu)
 7. schválení designu (zaslání grafického návrhu, připomínkování zákazníkem, provedení případných požadovaných úprav)
 8. nakódování designu (nakódování schváleného designu do šablon příslušné aplikace)
 9. případné programování úprav (doprogramování případných požadovaných funkčních úprav)
 10. zprovoznění (zprovoznění e-shopu/webu/aplikace na serveru zákazníka, zaslání přístupových údajů)
 11. doladění, doprogramování (úpravy detailů, opravy případných chyb, doladění funkčních záležitostí)
 12. dofakturování zakázky (na základě celkové ceny provedených prací je zakázka, ponížená o případnou zálohu, fakturována)

Komunikace

 • preferujeme komunikaci e-mailem, při které mají obě strany vše černé na bílém a veškerá historie komunikace je tudíž snadno dohledatelná
 • na e-maily odpovídáme dle aktuálního pracovního vytížení, většinou max. do 2-3 pracovních dnů
 • detaily záležitostí, konzultace nebo poradenství lze samozřejmě řesit i telefonicky v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hod.